Архив новини
ФОНДОВЕТЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ОБЯВИХА ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
16.01.2019 ФОНДОВЕТЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ОБЯВИХА ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ФГР обявиха покани за получаване на финансиране по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» и Приоритетна ос 6 «Регионален туризъм»
Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
07.01.2019 Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения в срок до 31.01.2019 г.
Проект на Изисквания за кандидатстване 
по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
20.12.2018 Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
Заинтересованите страни имат възможност да отправят коментари по публикуван изменен проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
Европейската комисия одобри проекта на Министерство на здравеопазването за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в България
17.12.2018 Европейската комисия одобри проекта на Министерство на здравеопазването за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в България
в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР
Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
07.12.2018 Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
С Решение от 5-ти декември 2018 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.
ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
06.12.2018 ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
Актуализиране информацията в информационната система „Регистър на минималните помощи“
Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. за 2018 г. ще се проведе на 5.12.2018 г. в НДК
05.12.2018 Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. за 2018 г. ще се проведе на 5.12.2018 г. в НДК
Събитието ще се проведе в зала 3.1. на НДК от 16,30 ч.
Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
23.11.2018 Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Коментари могат да се изпращат до 30 ноември 2018 г.
Дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие
06.11.2018 Дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие
Ще бъде дискутиран проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.
Проект на изменени Насоки за кандидатстване по ПО 1
02.11.2018 Проект на изменени Насоки за кандидатстване по ПО 1
Проектът на изменени Насоки е публикуван в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |