Архив новини
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
22.08.2018 Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Новият срок за подаване на проектното предложение е 01.10.2018 г.
Започна регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
06.08.2018 Започна регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
Вече са регистрирани първите участници
Публикуван е проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища с приложимия режим по държавна помощ
27.07.2018 Публикуван е проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища с приложимия режим по държавна помощ
и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес
УО на ОПРР 2014-2020 изпрати за нотификация към Европейската комисия проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“
12.07.2018 УО на ОПРР 2014-2020 изпрати за нотификация към Европейската комисия проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“
на Столична община
Важна информация за бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002
09.07.2018 Важна информация за бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 05 юли 2018 г.
05.07.2018 Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 05 юли 2018 г.
Представяне на актуална информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
26.06.2018 Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Извършена е актуализация на пакета отчетни документи за отчитане изпълнението по ДПБФП
Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“
19.06.2018 Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“
по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Европейската комисия предложи България да получи близо 2.26 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията в Бургаска област
07.06.2018 Европейската комисия предложи България да получи близо 2.26 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията в Бургаска област
за преодоляване на щетите от наводненията в периода 25-30 октомври 2017 г.
Промяна на Наредба № Н-3 на Министерство на финансите
07.06.2018 Промяна на Наредба № Н-3 на Министерство на финансите
Промяна на Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. на Министерство на финансите, влязла в сила от 01.06.2018 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Избрани новини