Архив новини
Одобрено проектно предложение на Столична община по ОПРР 2014-2020
04.06.2018 Одобрено проектно предложение на Столична община по ОПРР 2014-2020
На 04.06.2018 г. е одобрен проект от Инвестиционната програма на Столична община по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ спечели проект за подобряване и укрепване на административния си капацитет
25.05.2018 Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ спечели проект за подобряване и укрепване на административния си капацитет
от Европейската комисия
Близо 100 млн.лв. по оперативна програма „Региони в растеж“ се предоставят за развитие на туризма в страната
30.04.2018 Близо 100 млн.лв. по оперативна програма „Региони в растеж“ се предоставят за развитие на туризма в страната
100% от ресурса на европейската програма на стойност над 3 млрд.лв. вече е отворен от МРРБ за развитието на регионите и инфраструктурата
С малко над 10 млн. лева ще бъде възстановена представителната част на Западен парк в София по ОПРР 2014-2020
24.04.2018 С малко над 10 млн. лева ще бъде възстановена представителната част на Западен парк в София по ОПРР 2014-2020
Проектът на Столична община е одобрен на 24.04.2018 г. от УО на ОПРР
Информационни дни по стартиралите две процедури по ПО 2 и ПО 5 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 ще се проведат в София
23.04.2018 Информационни дни по стартиралите две процедури по ПО 2 и ПО 5 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 ще се проведат в София
Информационните дни ще се проведат на 24 и 25 април 2018 г., в хотел „Рамада", гр. София
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
30.03.2018 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г.
27.03.2018 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.08.2018 г.
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура  „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020
20.03.2018 Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020
Новият срок за подаване на проектното предложение от Министерството на здравеопазването по процедурата е 15.05.2018 г.
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. проведе две работни срещи - обучения с бенефициенти по програмата
19.03.2018 Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. проведе две работни срещи - обучения с бенефициенти по програмата
на 15 и 16 март в гр. София
Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
26.02.2018 Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
Предложения и коментари се изпращат в срок до 16.03.2018 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |