Годишни доклади за изпълнението на ОПРР

Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013г. за 2007г.


Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013г. за 2008г.


Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013г. за 2009г.


Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. за 2010г.


Годишен доклад за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за 2011г.


Годишен доклад за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за 2012 г.Годишен доклад за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за 2013 г.Годишен доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. за 2014 г.                      

Годишен доклад за изпълнение на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. за 2015 г./ 2015 Annual report on implementation of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 - 2020


Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2015 г. / 2015 Citizen's Summary of the Annual report on implementation of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 - 2020


Последна промяна: 03 Юли 2017 г. 14:05