Неактуални схеми
BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
Начална дата: 01.12.2011
Крайна дата: 19.05.2012
Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура
прочети още
BG161PO001/2.3-01/2010 - Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия
Начална дата: 16.11.2010
Крайна дата: 15.02.2011
Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
Начална дата: 31.08.2015
Крайна дата: 31.05.2016
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
прочети още
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Начална дата: 26.02.2016
Крайна дата: 29.05.2020
УО обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.005 “БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, МMС, МК”
Начална дата: 23.08.2016
Крайна дата: 31.12.2017
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициенти Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
Начална дата: 01.08.2016
Крайна дата: 31.12.2016
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
прочети още
Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.
Начална дата: 26.10.2015
Крайна дата: 19.11.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г. в срок до 18.11.2015 г.
прочети още
Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Начална дата: 29.06.2015
Крайна дата: 22.07.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 31 юли 2014 г. в срок до 21.07.2015 г.(вторник)
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Начална дата: 25.03.2020
Крайна дата: 29.05.2020
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
прочети още
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
Начална дата: 11.03.2020
Крайна дата: 19.03.2020
Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 19.03.2020 г. (включително)
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |