Неактуални схеми
BG161PO001/3.1-01/2008 - Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма
Начална дата: 15.06.2008
Крайна дата: 31.10.2011
Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма
прочети още
BG161PO001/3.1-02/2009 - Подкрепа за развитието на туристически атракции
Начална дата: 01.02.2009
Крайна дата: 01.06.2010
Подкрепа за развитието на туристически атракции
прочети още
BG161PO001/3.1-03/2010 - Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
Начална дата: 01.03.2010
Крайна дата: 14.01.2011
Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции
прочети още
BG161PO001/3.1-04/2011-Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк
Начална дата: 10.04.2011
Крайна дата: 30.05.2012
Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк
прочети още
BG161PO001/3.2-01/2010 - Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
Начална дата: 30.08.2010
Крайна дата: 11.02.2011
Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
прочети още
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Начална дата: 15.11.2011
Крайна дата: 15.03.2012
Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
прочети още
BG161PO001/3.3-01/2008 - Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване
Начална дата: 25.06.2008
Крайна дата: 31.10.2011
Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване
прочети още
BG161PO001/4.1-01/2007 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие
Начална дата: 01.01.2007
Крайна дата: 10.07.2009
Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие
прочети още
BG161PO001/4.1-02/2008 - Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища
Начална дата: 01.02.2008
Крайна дата: 21.05.2009
Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища
прочети още
BG161PO001/4.1-03/2010 - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини
Начална дата: 01.03.2010
Крайна дата: 13.12.2010
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |