Неактуални схеми
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Начална дата: 27.05.2020
Крайна дата: 08.07.2020
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
прочети още
Обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
Начална дата: 17.12.2015
Крайна дата: 23.12.2016
Управляващият орган обявява процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
прочети още
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Начална дата: 03.04.2020
Крайна дата: 25.07.2020
Крайният срок за кандидатстване е 25.07.2020 г.
прочети още
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“
Начална дата: 02.04.2020
Крайна дата: 03.06.2020
Крайният срок за кандидатстване е 03.06.2020 г.
прочети още
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Начална дата: 20.03.2020
Крайна дата: 25.07.2020
Срокът за кандидатстване по процедурата е удължен
прочети още
Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
Начална дата: 19.03.2020
Крайна дата: 20.03.2020
Указанията са в сила до приключване на извънредното положение в страната
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
Начална дата: 11.12.2019
Крайна дата: 25.03.2020
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
прочети още
Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
Начална дата: 07.01.2019
Крайна дата: 31.01.2019
Кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
прочети още
Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
Начална дата: 20.12.2018
Крайна дата: 04.01.2019
Коментари могат да се изпращат до 30 ноември 2018 г.
прочети още
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
Начална дата: 22.12.2017
Крайна дата: 15.05.2018
Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |