Орган, отговарящ за получаването на плащанията от Комисията
Това е един орган за всички оперативни програми съгласно чл. 58 от Общия регламент. Органът, отговарящ за получаването на плащанията от Комисията, е дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите.

Последна промяна: 04 Август 2011 г. 18:03