Управляващ орган
Управляващ орган (УО) на Оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г. е Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" към министерството на регионалното развитие.

Управляващият орган на ОПРР отговаря за ефективното, ефикасно и правилно изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа за разумно финансово управление и съгласно разпоредбите на съответните членове на Общия регламент и на съответните раздели от Регламента на Комисията за изпълнението на Структурните фондове. 


Последна промяна: 09 Август 2013 г. 10:35