Работа
Избор на външни специалисти, оказващи техническа подкрепа на УО на ОПРР за управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Начална дата: 09.03.2017, Крайна дата: 31.03.2017
Прочети цялата обява