Неактуални схеми
Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
29.06.2015
22.07.2015

Във връзка с бедствията от 31 юли 2014 г., съгласно заповед РД-02-36-328/26.06.2015 г. са публикувани Изисквания и пакет документи за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”, по Заявление, регистрирано под номер 2014BGSPO002. Изпълнителните органи по схемата са поканени да подадат проектни предложения, съгласно горепосочените изисквания, в срок до 21.07.2015 г.

Приложения:

  1. Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”, по Заявление, регистрирано под номер 2014BGSPO002;
  2. Заповед за одобрение на Изискванията за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на ЕС;
  3. Пакет документи към Изискванията за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на ЕС;
  4. Отговори на коментари по Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на ЕС.

Обратно към Приключили схеми