Неактуални схеми
Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.
26.10.2015
19.11.2015

Във връзка с природните бедствия от периода 30 януари – 04 февруари 2015 г. и съгласно заповед № РД-02-36-569/26.10.2015 г. са публикувани Изисквания и пакет документи за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”, по Заявление, регистрирано под номер 2015BGSPO001. Изпълнителните органи по схемата са поканени да подадат проектни предложения съгласно горепосочените изисквания, в срок до 18.11.2015 г.

Приложения:

  1. Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”, по Заявление, регистрирано под номер 2015BGSPO001;
  2. Заповед за одобрение на Изискванията за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на ЕС;
  3. Пакет документи към Изискванията за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на ЕС;
  4. Приложения за информацияОбратно към Приключили схеми