Неактуални схеми
Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
20.12.2018
04.01.2019
20.12.2018 г.

Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Заинтересованите страни имат възможност да отправят коментари по публикуван изменен проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.

23.11.2018 г.

Във връзка с бедствията от периода 25-30 октомври 2017 г. е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на ЕС по Заявление, регистрирано под номер 2018BG16SPO001.

Всички заинтересовани страни, а именно определените изпълнителни органи по схемата – Агенция „Пътна инфраструктура”, община Бургас и община Камено, имат възможност да изпратят коментари по публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г. до 30 ноември 2018 г. на адрес PZaharieva@mrrb.government.bg, както и на G.Angelova@mrrb.government.bg.

Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд "Солидарност" на ЕС

Обратно към Приключили схеми