Неактуални схеми
Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
07.01.2019
31.01.2019
Кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.

Община Камено и община Бургас пострадаха най-сериозно от бедствието в края месец октомври 2017 г. и като изпълнителни органи по схемата, имат възможност да подадат проектни предложения в срок до 31.01.2019 г.

Помощта, която отпусна Европейската комисия чрез Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за покриване на част от щетите, причинени от бедствието, е в размер на 4,4 млн. лв.  


Обратно към Приключили схеми