Неактуални схеми
BG161PO001/2.1-01/2007 - Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища
01.11.2007
09.10.2014
Пакет документи за кандидатстване - (актуализиран на 17 октомври 2008 г.)

Насоки за кандидатстване - (актуализиран на 17 октомври 2008 г.)

! Актуализирани на 24 ноември 2009 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 24 ноември 2009 г. - Насоки за кандидатстване

Договор - (актуализиран на 17 октомври 2008 г.)


! Актуализирани на 6 юли 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед № РД-02-14-1199/06.07.2010 г.на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване


! Актуализирани на 11.10.2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализиран на 11.10. 2010 г. - Пакет дкументи за кандидатстване

! Актуализиран на 11.10. 2010 г. - Договор

Заповед за актуализация по схемата


! Актуализирани на 28.06.2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за актуализация по схемата


! Актуализирани на 07.08.2012 г. -
Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 07.08.2012 г. - Пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 07.08.2012 г. - Договор

Заповед за актуализация по схемата


!! Актуализирани на 21.12.2012 г.
- Изисквания за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 24.04.2013 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

!Актуализирани на 01.08.2013 г.:

Заповед за изменение на насоки за кандидатстване! Актуализирани на 29.07.2014 г.:

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване


! Актуализирани на 03.10.2014 г.:

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстванеКонкретен бенефициент: Агенция "Пътна инфраструктура"

Обратно към Приключили схеми