Неактуални схеми
BG161PO001/3.1-01/2008 - Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма
15.06.2008
31.10.2011
Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 13 май 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед № РД-02-14-819/13.05.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 20 август 2010 г. - Изисквания за кандидатстване  

! Актуализирани на 20 август 2010 г. - Договор

Заповед № РД-02-14-1455/20.08.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 12 ноември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 12 ноември 2010 г. - Приложение К

Заповед № РД-02-14-1959/12.11.2010 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

! Актуализирани на 01 март 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед № РД-02-14-402/01.03.2011 г. на Ръководтеля на УО на ОПРР за одобряване на изменението на Изискванията за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни фишове: 31 октомври 2011 г.

Конкретен бенефициент: Министерство на културата

Обратно към Приключили схеми