Неактуални схеми
BG161PO001/3.1-02/2009 - Подкрепа за развитието на туристически атракции
01.02.2009
01.06.2010
Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Актуализирани! Насоки за кандидатстване
Договор

Краен срок за получаване на формуляри за предварителен подбор е 04 ноември 2009 г., 16.00 ч. местно време.

Потенциални бенефициенти: 148 общини на територията на Република България, изброени в Насоките за кандидатстване

Обратно към Приключили схеми