Неактуални схеми
BG161PO001/3.2-01/2010 - Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие
30.08.2010
11.02.2011

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

! Актуализирани на 2 август 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 2 ноември 2010 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 9 декември 2010 г.
- Изисквания за кандидатстване
! Актуализирани на 9 декември 2010 г. - Пакет документи за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване и пакета документи

! Актуализирани на 10 януари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 10 февруари 2011 г. - Изисквания за кандидатстване

Заповед за изменение на изискванията за кандидатстване

Срок за кандидатстване по схемата: 10 януари 2011 г. за средносрочна рамкова инвестиционна програма и 11 февруари 2011 г. за проектни фишове

Конкретен бенефициент: Министерство на културата

Решение на Ръководителя на УО за прекратяване на схема BG161PO001/3.2-01/2010 ”Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”


Обратно към Приключили схеми