Неактуални схеми
BG161PO001/1.2-02/2011 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение
04.08.2010
18.12.2013
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” 

Пакет документи за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване
Договор

 
Актуализирани на 17 октомври 2012 г. - Изисквания за  кандидатстване
 Актуализирани на 17 октомври 2012 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ А: Формуляр за кандидатстване
 Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване


Конкретни бенефициенти: Община Бургас, Община Видин, Община Девня и Община Дупница

 
Актуализирани на 10 януари 2013 г. - Изисквания за кандидатстване
  Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване

! Актуализирани на 24 октомври 2013 г.- Изисквания за  кандидатстване
! Актуализирани на 24 октомври 2013 г.- Пакет документи за кандидатстване
! Актуализирани на 24 октомври 2013 г.- Договор
 Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване


Обратно към Приключили схеми