Неактуални схеми
BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
01.12.2011
19.05.2012

Обратно към Приключили схеми