Неактуални схеми
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период".
30.03.2012
09.02.2015
Изисквания за кандидатстване
Пакет документи за кандидатстване .
Договор
Заповед за одобрение

Заповед за изменение на критерии за оценка

! Актуализирани на 17 октомври 2012 г. - Изисквания за  кандидатстване
! Актуализирани на 17 октомври 2012 г. - Пакет документи за кандидатстване
Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване

! Актуализирани на 28 март 2013 г. - Изисквания за  кандидатстване
! Актуализирани на 28 март 2013 г. - Пакет документи за кандидатстване
Заповед за одобрение на изменени Изисквания за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 април 2013 г, 16:00 ч.

Допуст
ими кандидати по схемата са 36 общини центрове на агломерационните ареали.

! Актуализирани на 08 януари 2015 г.  Изисквания за  кандидатстване
! Актуализирани на 08 януари 2015 г.  Пакет документи за кандидатстване
! Актуализирани на 08 януари 2015 г – Пакет Договор

Допустими кандидати по схемата са 3 общини- Горна Оряховица, Асеновград и Димитровград.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 09 февруари 2015 г., 16:00 ч.

Обратно към Приключили схеми