Неактуални схеми
BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”
05.07.2012
28.09.2012

Насоки за кандидатстване

Пакет документи

Договор

 Заповед за одобрение на Насоките за кандидатстване и пакета документи

Допустими кандидати са всички 264 общини в Република България.


Краен срок за подаване на проектни предложения: 28 септември 2012 г, 16:00 ч. местно време.

 

 

 


Обратно към Приключили схеми