Условия за ползване
Интернет сайтът www.bgregio.eu е собственост на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
От сайта се разрешава свалянето, използването и възпроизвеждането на всички информационни материали и документи. Ползването на информация от частта „Новини” или „Актуално” се разрешава с изричното упоменаване на източника й.
Всички части на сайта, освен „Архив документи”, „Форум” и „Търсим партньори” са достъпни за посетителите без регистрация. За писане във форума на програмата, преглеждане на архива с документи или попълване на информация за организацията, която търси партньори се изисква регистрация.

Регистрирайки се като потребител на www.bgregio.eu и съгласявайки се с Условията за ползване, Вие се съгласявате:
    - да не публикувате и да не разпространявате във Форума на сайта материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упоменете това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не публикувате и да не разпространявате снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт;
    - да не публикувате невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание;
   - да не публикувате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал;
    - да не публикувате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;
   - Собственикът на www.bgregio.eu запазва правото си да унищожава без предупреждение материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), ако прецени, че те не отговарят на което и да е от условията, изложени в настоящите Условия за ползване.

Регистрираният потребител носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, както и за опазването им, така че те да не стават достояние на трети лица без негово съгласие. Също така регистрираният потребител носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице (и без оглед дали ползването от страна на третото лице е с или без знанието и/или съгласието на потребителя).
Регистрираният потребител е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си.

Регистрирането Ви в www.bgregio.eu означава, че сте запознат с настоящите Условия за ползване, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Последна промяна: 06 Юли 2011 г. 14:21