Важни съобщения
УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
01.02.2023 УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
УО публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно ОПРР 2014-2020 г.
УО на ОПРР одобри допълнение на Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена по ПО 1
25.03.2021 УО на ОПРР одобри допълнение на Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена по ПО 1
Въведени са указания към Междинните звена във връзка с приключване на програмния период 2014-2020
Въпроси и отговори за ПРР 2021-2027
15.09.2020 Въпроси и отговори за ПРР 2021-2027
Въпросите могат да се изпращат на имейл на ГД "СППРР"
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9
19.12.2019 УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9
от 19 декември 2019 година
Публикувани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
20.02.2019 Публикувани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
Приложенията към тях са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
06.07.2017 Указания относно обхвата на контрола, упражняван от ДАЕУ по отношение на технически и функционални задания в областта на ел. управление и ИКТ
По отношение на техн. и функционални задания