Важни съобщения
03.04.2020 Насоки на EK за прилагане на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19
УО на ОПРР публикува Насоки на Европейската комисия (ЕК) за прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

Европейската комисия (ЕК) изготвя Насоките, за да даде възможност на държавите - членки за вземане на по-гъвкави решения и улесняване на процеса на провеждане на обществени поръчки по време на извънредното положения. Целта е улесняване на държавите, при осигуряване на спешни нужди от медицински консумативи, предпазни средства, лекарства и оборудване за намаляване и ограничаване на кризата с COVID-19.

Насоките на Европейската комисия (ЕК) могат да бъдат изтеглени и от тук

Обратно към списъка с Важни съобщения